KATA® - Kaikkien kannettavien säteilymittarien ammattitarkastaja yli 30 vuoden säteilyalan kokemuksella.

Säteilymittarissa on monimutkainen kalibrointijärjestelmä, mikä vaatii ammattimaisen tarkastuksen. Kata® on Säteilyturvakeskuksen vuonna 1999 hyväksymä säteilymittaritarkastaja.

Kaikilla pelastustoimintaa ja väestönsuojelua varten hankituilla kannettavilla säteilymittareilla täytyy olla paikallinen vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että säteilymittari on asianmukaisesti tarkastettu.

Viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut hälytyslaitteet ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, joihin säteilymittarit katsotaan kuuluviksi, on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettuna ja ne on määrävälein asianmukaisesti tarkastettava (ks. Pelastuslaki 22 §). Asianmukaiseksi tarkastusväliksi suositellaan viittä vuotta. Omatoimisessa varautumisessa käytettävät kannettavat säteilymittarit suositellaan myös tarkastettavaksi viiden vuoden välein.

Säteilyturvakeskuksen ohje VAL 4, 14.10.2008.

Säteilymittareiden käyttöikä on yleensä pitkä, ja yksittäiset mittarit saattavat ajan kuluessa vikaantua tai niiden mittausominaisuudet muuttua siinä määrin, että mittarien antamia tuloksia ei enää voi pitää luotettavina. Tämän vuoksi mittarien mittaustulosten luotettavuus on määrävälein tarkastettava ja tarvittaessa mittarit on kalibroitava. Tällaisen tarkastuksen tekemiseen tarvitaan säteilylähde (ks. kohta 3.3).

Säteilyturvakeskuksen ohjeen VAL 4 -säädösperusta:

Säteilylaki 592/1991

Pelastuslaki 468/2003

Asetus pelastustoimesta 787/2003


Jos Teille on hankittu säteilymittareita, ne tulisi tarkastuttaa viiden vuoden välein.Säteilylähde

Kata® -säteilymittarien ikä on näkynyt vuodesta 1991 lähtien sarjanumerosta, joka on paristokotelossa. Esim. sarjanumero 010435 on 43 kk:n (elokuu -94) 105. mittari. Valmistuskuukausi on siis toinen ja kolmas numero OIKEALTA! Vuodesta 2000 lähtien sarjanumerossa on vuosi, kuukausi ja mittarin numero. Esim. sarjanumero 0903130 kertoo, että mittari on vuoden 2009 maaliskuun 130. mittari.

KATA® on kaikkien kannettavien säteilymittarien virallinen tarkastaja Suomessa.

VAL 4 Tarkastuksen hinta on 77,70 € / kpl + Alv 24 %.

Säteilymittarit tarkastetaan 900 μSv/h ja 30 000 μSv/h tasoissa, sekä taustasäteilyssä. Tarkastuksesta kirjoitetaan pöytäkirja ja mittariin kiinnitetään päivämäärällä varustettu HYVÄKSYTTY- tai HYLÄTTY-tarkastustarra. Tarkastus on voimassa viisi vuotta. Hylätyistä mittareista ollaan yhteydessä asiakkaaseen.

Tarkastukseen lähetettävät säteilymittarit tulee varustaa seuraavilla tiedoilla
  • vastuuhenkilön nimi
  • mittarin sijaintipaikka
  • laskutusosoite

Lähetykset postiin tai Joensuun matkahuoltoon osoitteella:

KATA, Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly. Lähetyksestä ei tarvitse sopia ennakkoon.

Säteilymittareiden vastuuhenkilö ja tarkastusaikaväli ( VAL 4 )

Pykälä2.2 Mittarin vastuuhenkilö

Kaikilla pelastustoimintaa ja väestönsuojelua varten hankituilla kannettavilla säteilymittareil­la täytyy olla paikallinen vastuuhenkilö (säteilysuojeluvastaava tms.). Vastuuhenkilön tehtävä­nä on huolehtia siitä, että mittari on asianmu­kaisesti tarkastettu (kohta 3.2) ja huollettu, sekä varmistua paristojen käyttökunnosta. Lisäksi mittarin vastuuhenkilön on varmistettava, että mittaria osataan käyttää oikein. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla ja ne on säilytettävä samassa paikassa kuin kyseinen mittari.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että mitta­rin käyttäjät tuntevat erilaisten hälytysäänien ja symbolien merkityksen. Esimerkiksi annosnopeus- ja annoshälytyksiä ei saa sekoittaa keskenään.

 

3.2 Vastuu kannettavien mittarien tarkastamisesta ja tarkastusaikaväli

Mittarin omistaja huolehtii yhdessä mittarin vastuuhenkilön kanssa siitä, että pelastustoimen ja väestönsuojelun käytössä olevat säteilymittarit ovat asianmukaisesti tarkastettuja. Pelastustoiminnassa pelastuslaitoksen tulee nimetä mittarin vastuuhenkilöksi paikallinen pelastusviranomainen. Viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut hälytyslaitteet ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, joihin säteilymittarit katsotaan kuuluviksi, on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettuna ja ne on tarkastettava asianmukaisesti (ks. PeL 22  §).

Asianmukaiseksi tarkastusväliksi suositellaan viittä vuotta. Omatoimisessa varautumisessa käytettävät kannettavat säteilymittarit suositellaan myös tarkastettavaksi viiden vuoden välein.


Tarkastushinnat

VAL 4 Tarkastuksen hinta on 77,70 € / kpl + Alv 24 %. Useammasta mittarista pyydä tarjouksemme!

Jos teillä on useampia mittareita, tulemme myös paikanpäälle tekemään tarkastukset ilman lisäkustannuksia. Soita, niin sovimme aikataulusta.