Murupolku-navigointi

Ajankohtaista

Asentajalla on auttamisen halu

Joonas Rahunen (35) aloitti työnsä Kata Safetyn asentajana kevättalvella 2023. LVI-asentajan koulutuksen ja noin 16 vuoden työkokemuksen lisäksi hän toi varautumisen asiantuntijayhtiöön asbesti- ja haitta-ainekartoituksen osaamisen. Erityisosaaminen on eduksi, kun työskennellään palokatko- ja väestönsuojakohteissa.

Kun Kata Safety kuluvan vuoden alkupuolella oli rekrytoimassa asentajaa, Joonas Rahunen pisti hakemuksen vetämään. Yrittäjäkaksikko Janne ja Joni Rahusen veljenä hän oli hyvinkin tiiviisti seurannut Kata Safetyn kehitystä ja kasvua. Kolmikkoa yhdistäviä asioita on monia, yksi tärkeimmistä on vilpitön halu auttaa.  

  • Auttamisen halu lienee jotenkin geeneissä. Me kaikki veljekset olemme jo vuosien ajan toimineet sopimuspalokuntalaisina. Palokuntalainen oli jo isämmekin ja kaikki hänen veljensä, mainitsee Joonas Rahunen. Tositoimiin lähtiessään hän pukee monta kertaa vuodessa ylleen savusukeltajan yli 20 kiloa painavat suojavarusteet.
Ihminen pitää kädessään väestönsuojan ensiapulaukkua kyykistyneenä varustelaatikon viereen.
Kata Safetyn Joonas Rahunen tarkastamassa väestönsuojan varusteita.

Joonas Rahunen valmistui LVI-asentajaksi vuonna 2006. Uravalinta tuntui nopeasti omalta; käsillä tekeminen on alusta lähtien ollut ”se juttu”. Kun Rahuselle vuonna 2013 tuli mahdollisuus suorittaa asbestipurkutyön kurssi, hän lähti laajentamaan osaamistaan. Jo tuolloin asbesti- ja haitta-ainekartoituksia ja purkuja oli paljon. Vaateet tiukkenivat vuonna 2016 voimaan tulleen asbestilakiuudistuksen myötä.

”Tekeminen on mielekästä ja merkityksellistä, kun kysymys on varautumisesta ja turvallisuudesta”

Laajempi palvelupaketti

Asbestia on käytetty yleisesti 1920–1990 luvuilla. Kiivainta käyttö oli 1960–1970-luvuilla muu muassa talojen putkistoissa. Hyvien palonkesto-ominaisuuksiensa vuoksi asbestia on hyödynnetty innokkaasti myös palokatkoissa ja -ovissa.

Asbesti on tyypillinen terveydelle vaarallinen ja syöpää aiheuttava haitta-aine, muttei ainut. Haitallisten aineiden listalla ovat myös muun muassa PAH- ja PCB-yhdisteet. Asbestilaki velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

  • Asbestin käyttö on Suomessa ollut kiellettyä vuodesta 1994 lähtien. Vanhaa rakennuskantaa riittää, ja edelleen esimerkiksi palokatkokartoituksissa asbestikartoituksia ja -purkuja tarvitaan. Kata Safetyn asiakkaille on etua siitä, että kartoitustyö voidaan toteuttaa sujuvasti palokatkotöiden yhteydessä. Minulle kartoitusten ja purkujen tekeminen on tuttua työtä.
Ihminen astumassa ulos pakettiauton takatilasta

Monipuolista ja merkityksellistä

Kun Kata Safety alkuvuodesta julkaisi asentajan rekryilmoituksen, tulevalle asentajalle luvattiin monipuolinen ja vaihteleva työ.

  • No sitä se on kyllä ollut! Työn monipuolisuus on yksi parhaita asioita. Tekeminen on mielekästä ja merkityksellistä, kun kysymys on varautumisesta ja turvallisuudesta. On ollut hienoa nähdä sekin, että tässä ajassa väestönsuojatilojen ja niiden kunnossapidon tärkeys on korostunut.

Keskustellen hyvä tulee!

Avoin kommunikaatio säästää turhaa työtä, vähentää riskejä – ja hioo arjen käytänteistä yhä parempia. Kata Safetyssä mutkaton kommunikaatio niin firman sisällä kuin asiakkaillekin on tärkeä toimintaa ohjaava punainen lanka. No kyllä meillä keskustellaan paljon. Ei tarvitse arkailla sanomista, kun mieleen tulee asioita, kehittämisideoita tai jos tekee mieli haastaa esihenkilöiden näkemyksiä. Toinen kiitoksen arvoinen asia on ollut uuden työntekijän perehdyttäminen. Firmassa on töissä taitavia ammattilaisia, jotka osaavat hienosti jakaa omaa tietotaitoaan.