Murupolku-navigointi

Kata Safety

Kata Safety Oy on varautumisen asiantuntijayritys. Säteilymittaus, palokatkot, väestönsuojat – näissä varautumisen ydintehtävissä palvelemme teollisuuden, julkishallinnon sekä kiinteistö- ja rakennusalan asiakkaita. Varautumisen asiantuntijana olemme osa suomalaista huoltovarmuutta.

Kata Safetyn pääpaikka on Joensuussa, jonne uusi toimitilamme valmistui vuonna 2023. Modernit säteilynkäyttötilat, tuotekehitys ja testaus sekä toimisto- ja logistiikkatilat ovat keskeinen osa KATA-laatua ja -toimitusvarmuutta. Toinen toimipaikkamme sijaitsee Jyväskylässä.

Kata Safety

Säteilymittauksen asiantuntija

Päivittäin tuhannet ihmiset ovat työssään tekemisissä säteilyn kanssa. Säteilyn hyödyntäminen on välttämätöntä muun muassa energia-, elintarvike-, rakennus- ja metsäteollisuudessa, puolustusteollisuudessa sekä terveydenhuollossa.

 

Säteilyn käyttämiseen liittyy riski; ionisoiva säteily aiheuttaa jo melko pieninä annoksina erilaisia soluvaurioita. Ihmisaistein säteily ei näy, kuulu, maistu tai tuoksu.

 

Kata Safetyn edistyksellinen teknologia tekee säteilystä näkyvän. Olemme KATA-säteilymittareiden valmistaja ja järjestelmäkehittäjä. Asiakkaillemme toteutettuja yksilöllisiä säteilymittausjärjestelmiä hyödynnetään muun muassa tutkimuksessa, terveydenhuollossa sekä energiateollisuudessa.

Tutustu tarkemmin

Paloturvallisuuden edistäjä

Kata Safety kartoittaa, toteuttaa ja ylläpitää rakennusteknisen läpivientien palokatkot uudis- ja saneerauskohteissa. Palvelemme rakennusliikkeitä, teollisuus- ja liikekiinteistöasiakkaita sekä taloyhtiöitä. Ammattitaitoisesti toteutetuilla palokatkoilla on paloturvallisuudessa ratkaisevan tärkeä merkitys.

 

Suunnitelmallisuus, huolellisuus ja intohimo laatuun ohjaavat tahtoamme uudistaa rakentamiskulttuuria. Asianmukaisesti ja huolellisesti toteutetut palokatkot pelastavat ihmishenkiä ja minimoivat materiaalivahingoista ja toiminnan keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia.

Tutustu tarkemmin

Väestönsuojapalveluiden ammattilainen

Suomessa on noin 50 000 väestönsuojaa ja noin 4,8 miljoonaa suojapaikkaa. Väestönsuojat suojaavat räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennusten sortumilta, paineaalloilta, säteilyltä sekä terveydelle vaarallisilta aineilta.

 

Ensimmäiset väestönsuojat Suomeen rakennettiin jo noin 80 vuotta sitten. Euroopan kärjistyneen turvallisuustilanteen vuoksi VSS-tilojen merkitys on korostunut. Lakisääteinen vastuu väestönsuojista on kiinteistön omistajalla, taito ja kokemus hoitaa asia kuntoon on meillä. Kata Safetyn ammattilaiset tekevät vuosittain satoja VSS-tilojen tarkastuksia, tiiveyskokeita ja vuosihuoltoja. Teemme myös uusien VSS-tilojen asennuksia. Merkittävä osa Suomen väestönsuojista on varustettu KATA-säteilymittareilla.

Tutustu tarkemmin