Murupolku-navigointi

Ajankohtaista

Kata toteuttaa palokatkot Euroopan moderneimpaan jätevedenpuhdistamoon

Noin 300 palokatkon rakentaminen on joensuulaisyrityksen historian suurin yksittäinen kauppa.

Joensuulainen väestönsuojelun sekä säteily- ja paloturvallisuusalan asiantuntija Kata Safety Oy toteuttaa kaikkiaan 300 palokatkoa Mikkeliin rakennettavaan jätevedenpuhdistamoon. Kallion sisään rakennettavan Euroopan moderneimman jätevedenpuhdistamon palokatkoasennukset käynnistyivät kesäkuussa. Asennusten on määrä valmistua lokakuussa, jonka jälkeen alkaa puhdistamon koekäyttö. Jätevedenpuhdistamon on määrä valmistua toukokuussa 2021.

Valmistuessaan jätevedenpuhdistamon kautta kulkee noin 70 000 asukkaan jätevedet. Puhdistamossa on lukuisia palo-osastoituja tiloja, joihin rakennetaan palokatkoja.

  • Osastoivien rakennusosien läpi johdetaan talotekniikkaa – yksittäisiä kaapeleita, kaapelihyllyjä, ilmanvaihtokanavia, viemäriputkia, prosessiputkia. Nämä läpivientiaukot tiivistämme palo-osastointia vastaaviksi kokonaisuuksiksi, Kata Safety Oy:n toimitusjohtaja Janne Rahunen

Palokatkojen suunnittelussa ja toteutuksessa kyse on ihmishenkien turvaamisesta.

  • Oikein toteutetuilla palokatkoilla voidaan estää vaarallisten savukaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisille poistumistie. Palokatkoilla rajataan myös aineellisia vahinkoja, Rahunen taustoittaa.

Mikkelin jätevedenpuhdistamon kauppa on Kata Safetylle merkittävä. Palokatkosuunnittelua, asennuksia ja huoltoja yhtiö tekee pääosin teollisuudelle.

Teknologian huippua

Kaikkiaan noin 60 miljoonaa euroa maksava puhdistamo toimii pitkälle automatisoidusti. Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakennettavassa puhdistamossa tullaan hyödyntämään mm. huippumodernia kalvosuodatustekniikkaa, joka suodattaa merkittävän osan lääkejäämistä, mikromuoveista ja hygieniabakteereista. Edistyksellisen teknologian lisäksi erityistä on myös se, että puhdistamo rakennetaan kallion sisään. Maan pinnalle jäävät näkyviin vain välttämättömät poistumistiet ja ilmanottoaukot.

Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-hanketta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä.

 

Lisätiedot

Kata Safety Oy

Janne Rahunen

045 196 4006