Murupolku-navigointi

Ajankohtaista

Nappiajoitus varautumisen tarpeisiin siivitti Kata Safetyn vuotta 2023, määrätietoinen kehitystyö ja kansainvälistyminen jatkuvat myös tänä vuonna

Yleinen turvallisuustilanteen kiristyminen alleviivaa varautumisen merkitystä ja kasvavaa tiedon tarvetta. Näin kiteyttää Kata Safety Oy:n toimitusjohtaja Janne Rahunen tilannekuvan vuonna 2023 – ja näkymän myös vuoteen 2024. Säteilymittauksen, palokatkojen ja väestönsuojapalveluiden asiantuntijayritys Kata järjesti Varautuminen 2030 -tilaisuuden, jossa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä käsiteltiin laajasti alueellisesta valmiussuunnittelusta valtakunnalliseen säteilyturvallisuuteen. Keskustelufoorumille on luvassa jatkoa myös tänä vuonna.

  • Kata Safety Oy muutti uusiin tiloihin Joensuun Papinkankaalle viime kesäkuussa. Tuotekehitys- ja logistiikkatilojen lisäksi investoinnin merkittävin osa ovat nykyaikaiset säteilynkäyttötilat. Yrityksen toinen toimipiste sijaitsee Jyväskylässä.
  • Säteilymittarien tuotekehitysprojektin ensimmäisenä tuotteena markkinoille tuotiin KATA® Solo. Tuoteperhe laajenee vuonna 2024.
  • Säteilymittariliiketoiminnassa voimakasta kehitystyötä tehtiin myös asiakaskohtaisissa tuotteissa ja järjestelmissä. Mm. puolustusteollisuuteen liittyvä yhteistyö suuntautuu yhä vahvemmin kansainvälisille markkinoille.
  • Varautumisen vuosi vahvisti erilaisten Katan koulutuspalveluiden tarvetta; sekä säteilymittaukseen että väestönsuojiin liittyvä koulutustarjonta laajenee.
  • Yhtiön viime vuoden liikevaihto kohosi noin 920 000 euroon, rekrytoinnit jatkuvat.
Neljä ihmistä nojaa kaiteeseen portaiden yläpäässä
Kata Safetyn henkilökuntaa. Toimitusjohtaja Janne Rahunen oikealla.

Keskustelufoorumista perinne

Viime syksyn Varautuminen 2030 -kutsuvierastilaisuus kokosi Katan toimitiloihin joukon keskeisiä varautumisen ammattilaisia eri viranomaistahoilta, yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Tilaisuus konkretisoi tiedon merkityksen ja yhteistyön sekä keskustelun tiivistämisen tärkeyden.

  • Varautuminen on laaja kokonaisuus, jossa yhteistyön merkitys korostuu. Tiedon tarve kasvaa, yhteiselle keskustelulle on sosiaalinen tilaus, Kata Safety Oy:n toimitusjohtajan Janne Rahunen kiteyttää luvaten keskustelufoorumille jatkoa.  

Suunnitelmissa on luoda varautumiseen pureutuva ja yhteistyötä lujittava vuotuinen tapahtuma.  

KATA-säteilymittaus

Ensimmäiset KATA-säteilymittarit tulivat markkinoille vuonna 1986. Säteilymittareiden teknologisessa kehittämisessä, asiakaskohtaisessa järjestelmien kehitystyössä ja valmistuksessa KATA on vahva brändi. Kata Safetyn panostukset säteilymittauksen kehitystyössä ovat kansainvälistä turvallisuustilannetta ajatellen osoittautuneet oikea-aikaisiksi. Ukrainan sodan vuoksi säteilyvaaratilanteet ovat olleet esillä mediassa ja keskusteluissa aikaisempaa enemmän.

  • Mahdollisia vaaratilanteita on pidetty aiemmin enemmän epätodennäköisinä. Mutta kun huolestuttavia asioita tapahtuu, tiedonjano kasvaa. Lisääntynyt tiedon tarve näkyy myös Katan koulutuspalveluiden kysyntänä.

KATA-varautumispalvelut

Palokatkojen suunnittelun, materiaalien ja asennusten osuus rakentamiskustannuksista on pieni, mutta ammattimaisesti toteutettuna äärimmäisen tärkeä osa varautumista. Vuoden 2023 tavoitteenasetannassaan Kata nosti esille palokatkot ja rakentamiskulttuurin parantamisen tarpeen. Viesti ammattimaisesta suunnittelusta ammattimaiseen toteutukseen on otettu hyvin vastaan.

  • Suunta on nyt oikea, herääminen näkyy eritoten teollisuuden asiakkaissamme. Palokatkojen merkitys varautumisessa ymmärretään jo laajemmin, palokatkototeutukset luotetaan vain alalle erikoistuneiden ammattilaisten käsiin. Myönteiseen kehitykseen vaikuttaa myös se, että sekä uudis- että korjausrakentamisen puolelle viranomaismääräyksiä ja ohjeita on yhtenäistetty. Jo kymmenet suomalaiset kunnat esimerkiksi ovat sitoutuneet uudistettuihin ohjeisiin.   

Kansainvälisen turvallisuustilanteen vuoksi huomio väestönsuojiin ei näytä herpaantumisen merkkejä. Suojat liittyvät kiinteästi kokonaismaanpuolustukseen; väestönsuojat tukevat kansallisen puolustuskyvyn vahvistamista.

  • Kata Safetyn rooli varsinkin haastavampien VSS-korjausten toteuttajana on vahvistunut. Suomalaiset väestönsuojat ovat laajan mielenkiinnon kohteena ja hyvä niin – työtä merkittävän kansallisen varautumiskeinon kanssa riittää. Suhtaudumme erittäin myönteisesti pyrkimyksiin luoda selkeät laatu- ja toimintakriteerit väestönsuojapalveluita tekeville toimijoille, Janne Rahunen viestittää.

Lisätiedot:

Kata Safety Oy

Janne Rahunen

toimitusjohtaja

045 196 4006

Kata Safety Oy on varautumisen asiantuntijayritys. Olemme KATA-säteilymittareiden valmistaja ja järjestelmäkehittäjä.  KATA-varautumispalvelujen tuottajana olemme myös palokatkojen ja väestönsuojapalveluiden asiantuntijayritys. Osana suomalaista huoltovarmuutta palvelemme teollisuuden, julkishallinnon sekä kiinteistö- ja rakennusalan asiakkaita. Yksilöllisiä säteilymittausjärjestelmiämme hyödynnetään muun muassa tutkimuksessa, terveydenhuollossa sekä energiateollisuudessa. Toimipisteemme sijaitsevat Joensuussa ja Jyväskylässä. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli noin 920 000 euroa. Vuoden 2023 lopussa yhtiö työllisti seitsemän henkilöä. www.kata.fi.