Murupolku-navigointi

Ajankohtaista

Palokatkojen merkitys paloturvallisuudelle on otettava tosissaan

Jyväskylän senioritalon tulipalo 10. heinäkuutta 2020. Suurpalo levisi rakennuksissa tuhoisin seurauksin. Senioritalon palo-osastoinnissa ja palokatkoissa oli puutteita, tiedotti Onnettomuustutkintakeskus OTKES lokakuun alussa.

OTKESin tutkinnan mukaan palo kehittyi suureksi kattorakenteiden ontelossa. Kekäleitä ja palavia kappaleita putosi julkisivuissa olleita pystyonteloita pitkin aina alemmille kattotasoille asti. Osa kappaleista jatkoi paloaan näkymättömissä julkisivun takana. Puutteelliset palo-osastoinnit pettivät, ja palo eteni alempien kattotasojen rakenteisiin.

Rakentamismääräysten ja rakennuslupapiirustusten mukaan parvekejulkisivun pystyonteloiden piti olla katkaistu palokatkoin. Piti olla, vaan ei ollut. Palokatkot puuttuivat työnaikaisista yksityiskohtaisemmista suunnitelmista. Niin ikään puuttui yksityiskohtainen suunnitelma rakennuksen osien välisistä osastoinneista. Osastointi oli toteutettu riittämättömillä levyillä. Nyt selvitellään sitä, missä vaiheessa koko palokatkoasia tipahti pois kokonaisuudesta.

Palokan senioritalon julkisivu tulipalon jälkeen
Kuva: Joni Rahunen

Palokatkoilla ratkaiseva merkitys

Palo-osastointi ja palokatkot eivät estä tulipaloa syttymästä. Mutta jos palo syttyy, palokatkoilla on usein ratkaiseva merkitys siinä, kuinka laaja tulipalosta tulee. Oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla palokatkoilla vahingot pyritään rajaamaan mahdollisimman pieniksi. Eikä kyse ole yksinomaan tulen leviämisestä; merkittävä uhka piilee palokaasuissa.

Ylläpidossa paljon puutteita

Jyväskylän tapauksessa tuli teki tuhojaan vain pari vuotta sitten valmistuneessa kohteessa. Asian laiminlyönti uudiskohteissa on yksi huolenaihe, toinen ja ehkä vielä suurempi huoli liittyy vanhempaan rakennuskantaa.

  • Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon liittyy tavattoman monia asioita – huollettavaa, korjattavaa, ylläpidettävää. Yksi keskeinen ylläpidettävä asia ovat myös palokatkot. Kertaalleen suunnittelu ja asianmukainenkaan toteutus ei riitä, sillä kaikenlaisissa kiinteistöissä tehdään vuosien mittaan lukemattomia muutostöitä, Kata Safety Oy:n toimitusjohtaja Janne Rahunen muistuttaa.

Muutostyön ei tarvitse olla tietoliikennekaapelin vetämistä suurempi. Pieninkin läpivienti palo-osastosta toiseen ratkaisee. Jos läpivienti on tehty puutteellisesti, palo-osastointi menettää merkityksensä.

Varautuminen säästää rahaa ja ihmishenkiä

Siinä missä vaikkapa kiinteistön lukitusturvallisuus konkretisoituu jokapäiväisenä toimintona, palokatko on turvallisuuden passiivinen elementti. Rakennukset asukkaat ja käyttäjät eivät juurikaan näe palokatkoja. Ja se mikä on poissa silmistä, on helposti poissa mielestä.

Tulipalovahingoilla on aina hintansa. Aineelliset vahingot ovat usein merkittäviä, henkilövahingot mittaamattomia. Vahinkojen hintalappuun verrattuna varautuminen on pieni kustannus.

  • Palokatkoasiaan pitää ruveta suhtautumaan ihan uudella tavalla. Palokatkojen merkitys paloturvallisuudelle on otettava tosissaan, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Lisätietoja palokatkoista antaa

Kata Safety Oy

Janne Rahunen

Toimitusjohtaja

045 196 4006

Tutustu Kata Safetyn palokatkopalveluihin.

Ajankohtaista nyt

Läsnäoloa ja asennetta

Pitkään peräti uinunut mielenkiinto väestönsuojia kohtaan ryöpsähti keväällä 2022. Ihmisillä oli valtava tiedontarve.

Lue kirjoitus

Ajankohtaista 13.5.2024

Päivämäärä kalenterissa pakottaa mukavasti

Toimitusjohtajana muistan asioiden moninaisuuden ja tapahtumien nopeuden. Elettiin vuotta 2019. Pöydällä oli monta asiaa pohdittavaksi: toimitilakysymys, tuotekehityksen tarve, hallittu kasvu, rekrytoinnit.

Lue kirjoitus

Ajankohtaista 14.3.2024

Kata kuuntelee Keski-Suomea

Itselleni Keski-Suomi on ollut kotimaakunta viimeiset 20 vuotta. Keski-Suomi on ottanut pohjoiskarjalaisen sydämellisesti vastaan. Hyvin on asemoitunut Jyväskylään myös Kata Safety Oy

Lue kirjoitus

Ajankohtaista 27.2.2024