Murupolku-navigointi

UKK – usein kysytyt kysymykset

Omistan Kata-säteilymittarin mitä tarkoittaa virhekoodi ER1, entä ER10 tai ER12?

Virhekoodien selvitykset löytyvät käyttöohjeesta. Er 1 Virheilmoitus tarkoittaa, että mittari on toimintakyvytön ja se on toimitettava huoltoon välittömästi. Er 10 Virheilmoitus tarkoittaa, että kalibrointikertoimet on kadotettu, jolloin mittari on ottanut käyttöönsä sisäiset, keskimääräiset asetusarvonsa. Häiriö ei estä laitteen käyttöä, mutta se saattaa vaikuttaa mittaustuloksen tarkkuuteen. Tämä ilmoitus tulee näyttöön aina kytkettäessä virta päälle, kunnes mittari on huollettu. Mittari on toimitettava huoltoon mahdollisimman pian. Er 12 Virheilmoitus tarkoittaa, että käyttäjän ohjelmoimat hälytysrajat ovat muuttuneet, tällöin hälytysrajat on ohjelmoitava uudelleen. Tämä ilmoitus ei edellytä laitteen huoltamista, mikäli virhe ei uusiudu. Tieto löytyy myös käyttöohjeen sivulta 6.

Pitääkö kaikissa väestönsuojissa olla säteilymittari?

Ei tarvitse. Väestönsuojan koko kertoo, kuinka monta säteilymittaria siihen suositellaan hankittavaksi.

Minulla on vanha säteilymittari. Onkohan se vielä toimintakuntoinen?

Monet säteilymittarit ovat kestäviä ja saattavat olla toimintakuntoisia vuosikymmenienkin jälkeen. Vanha mittari kannattaa kuitenkin käyttää tarkistettavana, jolloin säteilytunnistimen toiminta tarkastetaan säteilylähteen avulla. Kauan käyttämättömänä olleen mittarin säteilytunnistin saattaa kuoleutua.

Kuka vastaa säteilymittarin tarkastuksesta?

Säteilymittarin omistaja, useimmiten kiinteistön omistaja tai käyttäjä, jossa säteilymittari sijaitsee.

Kuinka lähetän teille säteilymittarin kalibroitavaksi?

Meillä kalibroidaan ainoastaan Katan valmistamat säteilymittarit. Hinta meillä 119€ (+alv 24 %) 1. Ole ensin yhteydessä meihin soittamalla tai sähköpostitse. 2. Lähetä mittari meille. Paketissa tulee olla mittarin lisäksi yhteys- ja laskutustietosi. (suosittelemme Postin Express -pakettia, koodi 14 tai Matkahuollon jakopakettia, koodi 30).

Kuinka lähetän säteilymittarin tarkastettavaksi?

1. Täytä ja tulosta säteilymittareiden tarkastus -sivulla oleva saate 2. Pakkaa mittari saatteen kanssa samaan pakettiin 3. Lähetä paketti tehtaallemme esimerkiksi postitse (suosittelemme Express -pakettia, koodi 14) tai Matkahuollon kautta (suosittelemme jakopakettia, koodi 30) 4. Toimitusosoite on Kata Safety Oy, Tinurinpolku 1, 80400 Ylämylly

Säteilymittarini pitäisi kalibroida uudelleen, mitä minun tulee tehdä?

Meillä kalibroidaan Katan valmistamat säteilymittarit. Hinta meillä 119€ (+alv 24 %)

Kuinka paljon säteilymittarin tarkastus maksaa?

95 € (+alv 24%). Sisältää mittarin postituksen takaisin Suomessa.

Mikä on säteilymittarin tarkastuksen ja kalibroinnin ero?

Väestönsuojelussa ja pelastustoiminnassa käytettävät säteilymittarit tulee tarkastaa vähintään viiden vuoden välein. Määräys STUK S/7/2021. Oikeaoppisessa tarkastuksessa mittari altistetaan säteilylle kalibrointiradalla. Kalibrointi tehdään tarvittaessa. Kalibroinnissa sovitetaan useat parametrit näyttämään oikein kalibrointiradalla.

Kuinka usein säteilymittari tulee tarkastaa?

Väestönsuojelussa ja pelastustoiminnassa käytettävät säteilymittarit tulee tarkastaa vähintään viiden vuoden välein. Määräys STUK S/7/2021. Oikeaoppisessa tarkastuksessa mittari altistetaan säteilylle kalibrointiradalla.

Kuinka usein säteilymittari tulee kalibroida?

Yleensä kalibrointitarve huomataan tarkastuksen yhteydessä. Tällöin otamme asiakkaaseen yhteyttä ja sovimme yhdessä kuinka menetellään. Huomaa, että kalibrointi ja tarkastus ovat eri asioita, vaikka niistä joskus puhutaan ristiin.

Missä KATA -säteilymittarit valmistetaan?

Kaikki säteilymittarimme valmistetaan Suomessa. Tehtaamme sijaitsee Ylämyllyllä, Pohjois-Karjalassa.

Kuinka tarkkoja KATA -säteilymittarit ovat?

Kata DGM-1500 on tarkka ja mittausalue on laaja. Annosnopeus: 0.01 - 100 000 μSv/h. Annos: 0.001 - 1 000 mSv.

Mitä säteilyä KATA -säteilymittarit mittaavat?

KATA -säteilymittareilla mitataan ionisoivaa säteilyä, tarkemmin gamma- ja röntgensäteilyn annosnopeutta ja annosta.

Kuinka todennan tehdyn väestönsuojan tarkastuksen pelastusviranomaiselle?

Tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta saat kirjallisen raportin, jossa näkyy kohta kohdalta tarkastetut asiat sekä tiiveyskokeen tulos. Tätä dokumenttia kysytään palotarkastuksen yhteydessä.

Kuka vastaa väestönsuojan tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta?

Tarkastus ja tiiveyskoe saattaa kuulua huoltoyhtiölle tai tilataan erikseen väestönsuojan tarkastuksiin erikoistuneelta yritykseltä. Vastuu tehdystä tarkastuksesta on aina kiinteistön omistajalla.

Kuinka paljon väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe maksaa?

Riippuu palveluntarjoajasta ja sitä kautta tarjottavan palvelun sisällöstä. Yleensä pelkkä tarkastus ja tiiveyskoe maksaa 300-600 euroa. Lisäksi kannattaa budjetoida mahdolliset varustepäivitykset ja tarvittavat huollot ja korjaukset. Joillakin toimijoilla huollot ja useimmat korjaukset kuuluvat jo tarkastuksen ja tiiveyskokeen hintaan.

Mitä laki vaatii väestönsuojiin liittyen?

Pelastuslaki ja sisäministeriön asetus määrittelevät väestönsuojiin liittyviä vastuita. Kiinteistön omistaja on vastuussa väestönsuojan ylläpidosta ja tarkastuksista. Tarkastuksesta on pyydettäessä esitettävä dokumentti pelastusviranomaiselle

Kuka väestönsuojan huoltaa?

Voit tehdä sen itse, huoltoyhtiö tai väestönsuojiin erikoistunut yritys.

Mitkä ovat väestönsuojan lakisääteiset varusteet?

Yksiselitteistä vastausta ei laissa ole, mutta lähtökohtana pidetään, että suojan työkalut tulee olla sekä suojeluhenkilöstön varusteet. Vanerinen varustepakki ja sen sisältö väestönsuojassa antavat jo hyvän kuvan vaadittavista varusteista. Rakennusluvassa on suojaan määritetty tietty varustetaso. Huomioi, että osa varusteista on uusittava määräajoin; esimerkiksi kaasunaamarit, joditabletit sekä sidetarpeet.

Kuinka usein väestönsuoja on huollettava?

Jotta pelastuslain määrittämä 72 tunnin käyttöönottoaika säilyy, tulee väestönsuoja huoltaa vuosittain.

Kuinka usein väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe tehdään?

Tarkastus ja tiiveyskoe tehdään kymmenen vuoden välein.

Mitä kiinteistön omistajan tulee tietää väestönsuojista?

1. Kuka vastaa väestönsuojan ylläpidosta eli tekee vuosihuollot ja tarkastukset. 2. Onko tarkastus ja tiiveyskoe tehty kymmenen vuoden välein ja löytyykö siitä pelastusviranomaiselle kelpaava raportti, jossa käy ilmi tiiveyskokeen tulos? 3. Ovatko väestönsuojan varusteet tallessa ja voimassa?

Kiinteistö on vanha. Mitä minun tulee huomioida palokatkoihin liittyen?

Vanhoissa kiinteistöissä on sovellettava. Paloturvallisuutta voidaan ja kannattaa lisätä jälkikäteenkin. Usein nykyajan vaatimukset täyttävä palokatko voi olla kustannuksiltaan saman hintainen, kuin vanhempien vaatimusten toteuttaminen. On kuitenkin huomioitava rakenteiden osastoivuus.

Mitä tarkoittaa EI30 tai EI60?

E = tiiviys ja I = eristävyys. Luku kertoo palonkestävyysajan minuutteina. Esimerkiksi osastoiva rakenne voi olla EI60, jolloin sen on estettävä palon ja savukaasujen leviäminen osastolta toiselle 60 minuutin ajan.

Paljonko palokatkojen tekeminen maksaa?

Riippuu monesta tekijästä. Suurimmat kulut tulevat luonnollisesti käytetystä työajasta ja materiaaleista. Saneerauspuolella läpivientien sijainti ja saavutettavuus sekä mahdollinen viallisen palokatkon purkaminen ym. seikat vaikuttavat käytettävään aikaan. Tyypillisesti saneerauskohteessa hintahaitari on muutamasta tuhannesta eurosta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon.

Mitä kiinteistön omistajan tai haltijan tulee tietää palokatkoista?

Varmista että palokatkot ovat ylipäänsä olemassa ja tarkista niiden kunto vähintään vuosittain. Huolehdi, että palokatkot ovat kunnossa myös kiinteistössä tehtyjen muutostöiden jälkeen. Jo yksittäisen kaapelin läpivienti saattaa rikkoa palo-osastoinnin toimivuuden.

Mitä laki sanoo kiinteistöjen palokatkoista?

Palokatkoihin vaikuttavat muun muassa seuraavat lait ja asetukset: - Pelastuslaki - Maankäyttö- ja rakennuslaki - Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Mitä on gammasäteily?

Gammasäteily etenee valonnopeudella ollen erittäin läpäisykykyistä ja tunkeutuu syvälle kudoksiin. Mikäli gammasäteilyn energia on suuri, sen pysäyttämiseen tarvitaan lyijyä tai paksu kerros terästä tai betonia. Gammasäteilyä käytetään sädehoidossa ja materiaalintutkimuksessa. Gammasäteily on sähkömagneettista aaltoliikettä.

Mitä tarkoittaa annosnopeus säteilyn yhteydessä?

Annosnopeudella tarkoitetaan säteilyannoksen kertymisnopeutta. Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa.

Mikä on Sievert?

Sievert on säteilyannoksen yksikkö, (Sv). Sen kerrannaisyksiköt ovat millisievert (mSv, sievertin tuhannesosa) ja mikrosievert (µSv, sievertin miljoonasosa).

Mitä tarkoittaa läpivienti?

Osastoivaan rakennusosaan tehty muodoltaan ja kooltaan vaihteleva reikä tai aukko, jonka läpi johdetaan taloteknisten järjestelmien putkia, kanavia, johtoja, kuiluja, savupiippuja, hormeja tai kuljetinlaitteistoja.

Mitä tarkoittaa palo-osasto?

Rakennuksen sisäpuolinen tila, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.

Mikä on palokatko?

Yleisnimitys osastoivien rakennusosien läpivientien tiivistämiselle. Palokatko voi muodostua yhdestä tai useammasta hyväksytystä rakennustuotteesta, jotka hidastavat palon etenemistä vaaditun ajan. Palokatkojen palotekniset ominaisuudet rajoittavat palon ja savun leviämistä osastoivien rakennusosien läpivientien kautta. Paloteknisiä ominaisuuksia ovat esim. tiiviys (E), tiiviys ja eristävyys (EI) ja palonkestävyysaika.