Murupolku-navigointi

Säteilyturvallisuus on osa työturvallisuutta

Uusi säteilylaki tuli voimaan vuonna 2018. Lailla suojataan ihmisten terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Toiminnanharjoittajan vastuu korostuu – on tiedostettava riskit ja osattava toimia riskien edellyttämällä tavalla. Lain ydinajatus on hyvän turvallisuuskulttuurin luominen.

Kysy lisää Katan asiantuntijalta

Hyödyllinen säteily

Suomessa säteilyä hyödynnetään tuhansissa terveydenhuollon ja tutkimuksen toimipisteissä sekä teollisuudessa. Teollisuudessa säteilylähdettä käyttää noin 1100 yritystä. Niissä umpilähteitä ja röntgenlaitteita on noin 7800 kappaletta. Teollisuudessa säteilylähteitä käytetään mm. elintarvike-, energia-, rakennus- ja metsäteollisuuden prosessien mittalaitteissa. Säteilyyn perustuvia mittalaitteita hyödynnetään esimerkiksi hyvin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa sekä käytettäessä korkeita paineita ja syövyttäviä aineita.

Tunnetko vastuusi?

Turvallisuusarvio

Säteilyn käyttäjän on tehtävä turvallisuusarvio. Säteilytoiminnot voivat olla pienimuotoisia ja vähäriskisiä tai vastaavasti erityisiä säteilyturvallisuusjärjestelyjä vaativia toimintoja. Niinpä myös vaadittavan turvallisuusarvion laajuus ja sisältö vaihtelevat. Turvallisuusarvion laadinnassa on käytettävä apuna säteilyturvallisuusasiantuntijaa.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA) on henkilö, joka täyttää Säteilyturvakeskuksen (STUK) asettamat kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusedellytyksiä ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta. Kuinka tiivistä toiminnanharjoittajan ja STA:n yhteistyö kussakin tapauksessa on, riippuu tapauskohtaisesti mm. säteilyaltistuksen luokasta.

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Vastuullisia tehtäviä voi olla monia: esim. työpaikan suojainten riittävyydestä ja kunnosta huolehtiminen, uusien työntekijöiden turvallisen työskentelyn perehdytys, säteilyturvallisuuspoikkeamista huolehtiminen. Myös STV:n kelpoisuudesta on selkeät määräyksensä.

Ryhmäkuva Kata Safetyn henkilökunnasta

Rakennetaan turvallisuuskulttuuria yhdessä!

  • Hyvä turvallisuuskulttuuri syntyy ihmisten yhteistyön tuloksena. Organisaation johdon vastuulla on huolehtia siitä, että turvallisuuskulttuuri muuttuu sanoista teoiksi:
  • Työntekijät läpi organisaation ovat tietoisia säteilyn käytöstä
  • Tiedostetaan säteilyyn liittyvät riskit
  • Noudatetaan riskejä minimoivia ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja
  • Ymmärretään säteilyturvallisuuden merkitys ja sitoudutaan turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen
  • Huolehditaan siitä, että viestintä pelaa!

Elina Rahunen

Säteilymittarit, säteilyturvallisuus

0400 421 467

Haluatko kuulla lisää, kuinka voimme olla avuksi säteilyturvallisuuden parantamisessa? Ota yhteys Elinaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.